System Kramerius
Typy dokumentů

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

installed by UNIDATA Dokumenty z fondu NTK

* PERIODIKA (9/65334)
* MONOGRAFIE (910/163531)

Digitální knihovna NTK obsahuje tituly ze sbírek Národní technické knihovny v Praze, najdete zde několik stovek naskenovaných periodik a monografii. Převážně se jedná o učební texty, technickou literaturu a knihy zveřejněné v rámci projektu EOD.

 

Upozornění pro uživatele

  • Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze ve studovně časopisů na 3. nadzemním podlaží, v tomto případě jsou zpřístupňovány pouze popisné údaje (metadata).
  • Své dotazy prosím směrujte na adresu: jakub.rihak@techlib.cz
  • Tato aplikace zpřístupňuje metadata pomocí protokolu OAI-PMH v2.0 definovaného v rámci Open Archives Initiative. Implementace protokolu je přístupná na adrese http://df.ntkcz.cz/kramerius/oai
  • Pro prohlíženi periodik potřebujete použít plug-in DjVu od firmy Lizardtech, který je možno stáhnout zde.
 

 EOD - eBooks on Demandeod

  • Máte-li zájem o elektronickou kopii knihy z historického fondu NTK, objednejte ji prostřednictvím služby eBooks on Demand.
  • Knihy vydané v letech 1500-1900 dodáme v jednotném formátu PDF s plným textem. Více informací na stránkách NTK.

 

Ukázky zdigitalizovaných dokumentů:

Architectura Theoretico-Practica  Ein_schonerKurtze_AnweisungDesignatio